SLYNGE – Workshop for kunstnere på Blaker KunstSkanse

SLYNGE handler om å spre kunnskap for å styrke kunstneres kompetanse,
med sikte på økt omsetning av eget kunstneriske virke, og gjennom det
bidra til å utvikle bransjen. Nyskaping skjer ofte som følge av ny kunnskap,
og med det ny fortolking av omverden.

Gjennomføringen av SLYNGE er bygd rundt 4 doble workshops, basert
på 8 temaer. Temaene i hver doble workshop har en faglig forbindelse,
og utgjør dermed en enhet.

Deltakelsen er gratis, og inkluderer lunsj og middag.
Eventuelle reise- eller overnattingsutgifter, må deltakerne dekke selv.
Mer info finner du her.
Påmelding til: alf.chr.samuelsen@gmail.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *