BLI MEDLEM

Ønsker du å søke om opptak i Bildene Kunstnere i Akershus?

BKA er en distriktsorganisasjon underlagt NBK, Norske Billedkunstnere. Medlemskap i BKA er derfor knyttet opp mot medlemskap i NBK og man må betale kontingent til begge. 

Du kan lese mer om medlemskap i NBK her.

Er du allerede medlem i NBK (og en annen grunnorganisasjon) trenger du bare sende oss en epost hvor du skriver at du ønsker å bli medlem til post@b-k-a.no .

Medlemskostnad i BKA per 2022 er 650 kr årlig. I tillegg kommer NBK kontingent.

Er du ikke medlem kan du søke om opptak. Vi tar i mot søknader fortløpende og de behandles så på neste styremøte.

Medlemskap tilbys etter en skjønnsmessig vurdering av søkerens kompetanse i forhold til følgende kriterier stipulert av NBK:

  • Fullført høyere utdanning innen billedkunst
  • Kunstnerisk praksis/arbeidsprøver
  • Stipendtildeling og annen juryert bedømmelse som priser og oppdrag
  • Utstillingsaktivitet og annen kunstnerisk aktivitet

Opptak til distriktsorganisasjonene tilsluttet Norske Billedkunstnere skjer etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige formal- og realkompetanse. Kriteriene for medlemskap har som formål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere. Søkeren må derfor ha gjennomført høyere utdanning innenfor billedkunstfeltet og/eller i sin praksis dokumentere et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på mastergradsnivå.

Krav til søknaden
Vi ønsker all informasjon samlet i et dokument i PDF- format.
​fornavn.etternavn.medlemsoknad.pdf.

Vi ber om at PDF ikke er større enn 10MB totalt.

Dette sendes til post@b-k-a.no 

Søknad skal inneholde CV med relevant informasjon og eventuelle linker til annen relevant dokumentasjon om utstillinger og utdanning.Bilder av maks 10 stk arbeider. Lyd og videoarbeider kan linkes til Vimeo eller lignende, link til egen hjemmeside hvis du har, samt annen relevant dokumentasjon. Vi oppfordrer alle til å lese utfyllende beskrivelser av vilkår og kriterier nøye før utfylling.