BLI MEDLEM

Ønsker du å søke om opptak i Bildene Kunstnere i Akershus?

Vi har søknadsfrist for nye medlemmer to ganger i året:

1 April og 1 Oktober. I etterkant blir søknader vurdert av vårt kunstneriske råd, det kan forventes noe behandlingstid.

Det er to måter å bli medlem i BKA på:

 1. Hvis du allerede er medlem i NBK og bor i gamle Akershus holder det at du sender en epost til post@b-k-a.no med følgende informasjon:
  • Medlemsnummer hos NBK
  • Fullt navn
  • Adresse med postnummer
  • Fødselsdato
  • Kjønn
  • Epost
  • Telefonnummer
 2. Hvis du ikke er medlem i NBK, men regner deg selv som en profesjonell kunstner og bor i gamle Akershus kan du sende en søknad og bli vurdert av kunstnerisk råd på neste styremøte.

Søknad skal inneholde:

 • CV med relevant dokumentasjon, folkeregistrert adresse, fødselsdato og informasjon om utstillinger og utdanning.
 • Bilder av maks 10 stk arbeider.
 • Lyd og videoarbeider kan linkes til Vimeo eller lignende.
 • Legg gjerne ved link til egen hjemmeside hvis du har.
 • Vi oppfordrer alle til å lese utfyllende beskrivelser av vilkår i NBK og kriterier nøye før utfylling.
 • Vi ber om at PDF ikke er større enn 10MB totalt.
 • Tittel på samlet PDF: fornavn.etternavn.medlemsoknad.pdf

BKA er en distriktsorganisasjon underlagt NBK, Norske Billedkunstnere. Medlemskap i BKA er derfor knyttet opp mot medlemskap i NBK og man må betale kontingent til begge. 

Du kan lese mer om medlemskap i NBK her.

Medlemskostnad i BKA per 2022 er 650 kr årlig. I tillegg kommer NBK kontingent.

Medlemskap tilbys etter en skjønnsmessig vurdering av søkerens kompetanse i kunstnerisk råd, etter følgende kriterier stipulert av NBK:

 • Fullført høyere utdanning innen billedkunst
 • Kunstnerisk praksis/arbeidsprøver
 • Stipendtildeling og annen juryert bedømmelse som priser og oppdrag
 • Utstillingsaktivitet og annen kunstnerisk aktivitet

Opptak til distriktsorganisasjonene tilsluttet Norske Billedkunstnere skjer etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige formal- og realkompetanse. Kriteriene for medlemskap har som formål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere. Søkeren må derfor ha gjennomført høyere utdanning innenfor billedkunstfeltet og/eller i sin praksis dokumentere et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på mastergradsnivå.