Historikk

Bildende Kunstnere Akershus (BKA) er en kunstnerorganisasjon som ble opprettet i slutten av 2021. Akershuskunstnerne har tidligere vært fusjonert med Oslokunstnerne under grunnorganisasjonen BOA, Billedkunstnere i Oslo og Akershus. 

Grunnet regionale reformer, organisatoriske utfordringer og et Akershus i sterk vekst ble det etter en medlemsundersøkelse og årsmøte i BOA, besluttet å opprette en egen organisasjon for kunstnere i Akershus. Det ble her også slått fast at en deling vil styrke arbeidet for kunstneres faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i både Oslo og Akershus. Det ble også besluttet at samtlige medlemmer i BOA som er bosatt i gamle Akershus fylke, vil ved nystiftelse bli fullverdige medlemmer av BKA.

Det nye styret i BKA gleder seg til å ta seg an dette mandatet, og med aktsomhet, nøyaktighet og stå på vilje, arbeide for kunstneren i Akershus.