Inspirasjon på Blaker KunstSkanse

Bakgrunn for møtet var å starte samtaler og drøfte ideer for framtidig samarbeid. Kunstnere og representanter for ulike kunstnerorganisasjoner møtte med stort engasjement og entusiasme. BKA var representert ved styreleder Jon Lundell.

Det ble mange fine samtaler og det vil nå etableres en arbeidsgruppe for blant annet å løfte ideen om en større kunstmønstring på Blaker KunstSkanse. Kunstfaglige og kunstpolitiske aspekter blev diskutert og knyttet opp mot stedsutvikling, læringsarena for håndverk og kunst, historie og egne praksiser. Det er godt å notere i disse vanskelige og usikre tider at kunstnernes evne til å inspirere på veien inn i fremtiden, er sterk til stede.

Noe å legge på minnet og trekke frem er KunstSkansen 10-års jubileum og arbeid mot en markering i 2022.

Fra venstre: Anja Borgersrud / leietaker og vara til styret i KunstSkansen, Svein Ove Kirkhorn / regionsleder for NK Viken, Helene Josensen Linkosuonio / NK Viken (Norske kunsthåndverkere), Ellef Prestsæter / Guttormsgaards arkiv og Blaker meieri, Alf Christian Samuelsen / nestleder i KunstSkansen, Søren von Ubisch / keramiker (Blaker meieri), Odd Maure / leietaker og tidl. styremedlem i KunstSkansen, Anne Britt Strømnes / styreleder i KunstSkansen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *