Kulturutvikling i Viken

Tilskuddsordninger 2023
Søknadsfrist er 1. november 2022 gjennom regionalforvaltning.no 

Søknadsskjemaene åpnes 5. september 2022, med frist for å søke 1. november. 
Les mer om ordningene på nettsiden ved å klikke på lenkene. På nettsiden finner du 
også lenke til søknadsskjema: 

1.      Kunst og kulturprosjekter i Viken

2.      Tilskudd til festivaler

3.      Tilskudd til bransjeutvikling i kulturelle og kreative næringer

4.      Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid i Viken

Ung Kultur – Ny tilskuddsordning med løpende søknadsfrist

Det er etablert en ny tilskuddsordning der formålet er å øke deltakelse og medvirkning blant 
unge i kulturlivet, og styrke unges egenorganiserte kulturaktivitet. Søknadsfristen er løpende. 

Tilskuddene skal øke unges tilgang på relevante tilbud og kulturopplevelser, og bidra til at 
unge kan skape, oppleve og utøve kultur der de bor. 

Aktører i feltet kan også søke om midler som stimulerer til utvikling av kunnskap om unges 
behov, og utvikling av nye virkemidler og tiltak for målgruppen. Ung kulturs tilskuddsordning 
er delt i fire. Les mer om ordningene på nettsiden ved å klikke på lenkene. På nettsiden 
finner du også søknadsskjema, og det er lagt opp til at ordningen skal være enkel å søke på:

1.      Tilskudd til ung deltakelse

2.      Tilskudd til ung medvirkning

3.      Tilskudd til aktiviteter initiert og drevet av unge

4.      Tilskudd til pilotprosjekter
Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *