Velkommen til BKA

Etter en mangeårig prosess i BOA er nå BKA en realitet. Etter ønske fra medlemmene i BOA har vi nå fått to organisasjoner; en for Akershuskunstnerne og en for Oslokunstnerne. Bildende kunstnere Akershus er interesseorganisasjonen for profesjonelle kunstnere bosatt i Akershus og vi er en distriktsorganisasjon tilsluttet Norske billedkunstnere, NBK. Vi ønsker å sette kunsten først, uten å arbeide for et spesielt kunstsyn/smak, men ved å dyrke kunstens mange viktige funksjoner i samfunnet.

Det vil imidlertid være meget viktig for BKA å opprettholde sterke bånd til NBK-organiserte i Oslo, et velfungerende samarbeid er imperativt for kunstnerne i begge regionene.

Vi har også i samarbeid med Østfold bildende kunstnere og Buskerud bildende kunstnere dannet et samarbeidsutvalg med navnet Samarbeidsutvalg bildende kunstnere Viken, SUBV. Dette for å oppnå tettere formalisert kontakt med offentlige beslutningstakere og kunstnere i vår region. 

Kunsten viser sin legitimitet og relevans gjennom faglighet, kvalitet og mangfold i uttrykk. BKA som organisasjon kan ikke selv stå som «dommer» i diskusjoner som omhandler smak og kunstsyn, men vil skal arbeide for faglighet, transparens, forutsigbare og solide prosesser i saker der det skal utøves faglig skjønn. Som Blant annet i saker som gjelder kunst i offentlig rom, den kulturelle skolesekken, fordeling og opprettelse av kommunale og fylkeskommunale stipender, støtteordninger og atelier, ol. Vi skal videre arbeide for at regionene oppretter og utarbeider egne kunstplaner, med tydelige mål for å styrke kunstnerpolitikken generelt og den visuelle kunsten spesielt.