Forfatterarkiv: AkershusKunst1

Årsmøte i Bildende Kunstnere Akershus.

04. April, 2024, kl.18.00 – 19.00
På Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo.

Rom 301 (3 etg)

Dagsorden

  1. Velkommen til årsmøte i Bildende Kunstnere Akershus, fra styreleder Jon Lundell
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av ordstyrer, protokollfører og to til å signere protokoll
  4. Organisasjon og verv
  5. Regnskap 2023 og budsjett 2024
  6. Aktiviteter i 2023
  7. Innkomne saker
  8. Eventuelt

Saker til årsmøtet fremmes til Styret og må ha vært innkommet senest 2 uker før årsmøtet.

Sakspapirer finner dere under fanen årsmøte.


Med vennlig hilsen
Styreleder, Jon Lundell
post@b-k-a.no
Tel: +47 97 96 33 44

VISP kurs i synlighet og selvpresentasjon

VISP i samarbeid med BKA, Buskerud Bildende Kunstnere, Trafo Kunsthall, og Norske Kunsthåndverkere Viken har gleden av å presentere det første kurset i en kursrekke som holdes for kunstnere i Viken i løpet av 2023!

VISP i samarbeid med BKA, Buskerud Bildende Kunstnere, Trafo Kunsthall, og Norske Kunsthåndverkere Viken har gleden av å presentere det første kurset i en kursrekke som holdes for kunstnere i Viken i løpet av 2023!

Kurset avholdes på Trafo Kunsthall 14.06 fra 10.30-15.00.
Arrangementet er gratis.

NB: Påmelding skjer ved å sende mail til arild@visp.no

Velkommen på kommunikasjonskurs!
Maja Hattvang fra St. Hans Kommunikasjon guider deg gjennom de grunnleggende prinsippene for god kommunikasjon av
egen praksis, på tvers av digitale og analoge kanaler (inkl. sosiale medier).

Vi snakker om hvordan du setter deg relevante mål, gjør gode målgruppevurderinger og bruker de rette verktøyene. Kurset tar høyde for at deltagere kan ha begrenset erfaring med digitale flater. Vi jobber i 4 timer pluss lunsjpause, og med innlagte øvelser basert på deltagernes egen praksis. Alle får med seg maler og verktøy etterpå.

St. Hans Kommunikasjon ble etablert av skribent og kurator Johanne Nordby Wernø i 2019, som landets første byrå spesielt rettet mot kunstfeltet. Vi har bistått både store oppdragsgivere som KORO, Norsk Kulturråd og flere regionsmuseer, mellomstore visningsrom som Kunsthall Trondheim, Unge Kunstneres Samfund og Tromsø Kunstforening, og en rekke enkeltkunstnere. Maja Hattvang er kommunikasjonsrådgiver hos St. Hans. Hun er kunstskribent, journalist og tekstforfatter, med erfaring bl.a som leder for digital markedsfører hos forlaget Cappelen Damm.

Prekvalifisering for kunst på Fornebubanen

Oslo kommune og Viken fylkeskommune inviterer nå kunstnere i Norden til å delta i en åpen prekvalifisering om å utforme kunsten på Fornebubanens seks stasjoner. Fornebubanens kunst skal gå i dialog med stasjonenes karakteristiske arkitektur og med omkringliggende bymiljø. 

Kunstnere kan søke prekvalifisering frem til og med 30. april 2023. På bakgrunn av prekvalifiseringen, vil kunstutvalget invitere et utvalg av kunstnerne til konkurranser hvor det skal leveres konkrete forslag på kunst. Det vil være en konkurranse per stasjon, og velges en kunstner/kunstnergruppe per stasjon. Kunstnerne som inviteres med i konkurransen vil bli honorert for bidraget. 

Fullstendig utlysning finner du her https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/kunst/